توضیحات

نوع : تولید
تاریخ : 21/04/2023
وضعیت : نو
ضمانتنامه : دارد

تست متن تست

هنگام تماس با فروشنده برای معامله ، از سایت آگهی صنعتی نام ببرید

 

مکان

نکات ایمنی برای معامله
  1. در ملاقات با فروشنده از مکان امن استفاده کنید
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیرواقعی باشید