آیا ثبت آگهی رایگان است؟
بله خدمات سایت آگهی صنعتی تماما رایگان می باشد.

به چه صورت آگهی ثبت نماییم؟
باید بصورت ایمیلی آگهی خود را برای ما ارسال نمایید.