قوانین و مقررات سایت اگهی صنعتی در سال جدید:
ثبت آگهی رایگان و دائمی باشد.
هزینه قرار دادن تا 2 لینک در آگهی 15 هزار تومان یکساله و 35 هزار تومان دائمی است.