توضیحات

تاریخ : 21/04/2023

تست دو

 

هنگام تماس با فروشنده برای معامله ، از سایت آگهی صنعتی نام ببرید

 

مکان

نکات ایمنی برای معامله
  1. در ملاقات با فروشنده از مکان امن استفاده کنید
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیرواقعی باشید