خشکشویی گلبهار در بلوار پرند و پیروزی

توضیحات

تاریخ : 05/09/2023
مکان : گلبهار

لیست خشکشویی گلبهار را برای شما آماده نموده ایم:

خشکشویی و سفیدشویی پرهام
آدرس: گلبهار، گلبهار، امام خمینی 54، خیابان ابوسعیدابوالخیر8
شماره تماس: 09360005906

خشکشویی قاصدک
آدرس: پیروزی 17، مجتمع تجاری جنت
شماره تماس: 09151084469

خشکشویی و اکسپرس مهدی
آدرس: امام خمینی 50 مطهری 8 مجتمع ارمان مقابل داروخانه
شماره تماس: 09303928706

خشکشویی اسپادانا

آدرس: گلبهار، میدان پرند، بلوار غدیر، غدیر 18، تقاطع اول سمت راست
شماره تماس: 09335356397

هنگام تماس با فروشنده برای معامله ، از سایت آگهی صنعتی نام ببرید

 

مکان

گلبهار
یک نظر بنویسید
نکات ایمنی برای معامله
  1. در ملاقات با فروشنده از مکان امن استفاده کنید
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیرواقعی باشید