تومان2,700,000,000 (قابل مذاکره است)

شانه تخم مرغ زن_ دستگاه شانه تخم مرغ زن_ دستگاه شانه زن_ شانه_ شانه زن_ شانه تخم مرغ زن اتوماتیک_ دستگاه شانه_ دستگاه شا...

  • 09931748696

  • تبریز
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
09/11/2022