تومان2,700,000,000 (قابل مذاکره است)

شانه تخم مرغ زن_ دستگاه شانه تخم مرغ زن_ دستگاه شانه زن_ شانه_ شانه زن_ مخترعان تبریز_ شانه تخم مرغ زن اتوماتیک_ دستگاه ...

  • 09338141364

  • تبریز،خیابان منجم،سه راه ناصر،ساختمان روشن طبقه اول مخترعان تبریز
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
09/11/2022