خدمات ما: – مشاوره، نمونه سازی و امکان سنجی تولید بریکت از انواع مواد درخواستی با بایندر های متنوع توسط تیم تحقیق توسعه ...

  • 09393380926

  • همت غرب - برج رزمال
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
20/05/2023