قیمت در تماس

آریا پرتو سازنده ماشین های مدیریت پسماند شهر و کشاورزی، خطوط تفکیک زباله، احداث کارخانه های کود طراحی، تولید، نصب و راه ...

  • 09127274944

  • کیلومتر9 جاده مخصوص
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
08/11/2022