قیمت در تماس

در برخی کاربردها، خواص فیزیکی تالک مد نظر است و طبیعت شیمیایی آن، نقش اندکی بازی می‌کند. معیار مهم استفاده از تالک در کا...

  • 09365077781

  • تهران
  • وضعیتنو
24/06/2023