قیمت در تماس

فروش جایگاه سوخت 3 منظوره  گاز بنزین گازوئیل  با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در ارومیه فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری...

  • 09144410791

  • ارومیه - جاده چی چست - نرسیده به مسکن مهر و دهکده ساحلی چی چست
  • وضعیتسایر
08/11/2022