قیمت در تماس

ما سرعت خشک کردن در خهشک کن های صنعتی شما را بسیار بیشتر می کنیم صنایع غذایی -قند – شکر-صنایع فولاد  -رنگ-مواد شیمیایی...

  • 09121731623

  • شاهرود-جنب راهنمایی و رانندگی
  • وضعیتسایر
19/12/2022