شرکت سیلیکون ناب تنها تولید کننده سیلیکون پایه در خاورمیانه تحت لایسنسHRS کره جنوبی ،با قیمت های رقابتی در خدمت هموطنان ...

  • 09941683226

  • قزوین شهرک صنعتی کاسپین شرکت سیلیکون ناب
  • وضعیتنو
15/12/2022