فروش ویژه دکل های مخابراتی خود ایستا دکل مخابراتی زمینی خود ایستا پایه باریک چهار پایه تمام نبشی 48 متری NB 48-EPA16.8-W...

  • 09911005410

  • تهران
06/08/2023