قیمت در تماس

پرلیت منبسط شده (حرارت داده شده) ماده¬ای است سبک، متخلخل، با PH خنثی که قادر به جذب و نگهداری آب است. پرلیت به دلیل خاصی...

  • 09365077781

  • تهران
  • وضعیتنو
09/09/2023