قیمت در تماس

فروش پرلیت سوپر جاذب دانه بندی و میکرونیزه مناسب جهت انواع کشت جهت ترکیب با خاک‌ کشاورزی وزن سبک جاذب اب مشتری‌گرامی‌لطف...

  • 09106810926

  • تهران
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهندارد
01/11/2022