ورق ژئوممبران به ورق‌هایی گفته می‌شود که بدون نیاز به زیرساخت می‌تواند به عنوان عایق مورد استفاده قرار گیرد. ژئوممبران‌ه...

  • 09104009038

  • تهران
10/11/2023