قیمت در تماس

Operation range: 100 to 1200 ̊CResolution: 1 ̊CStability: 0.5 ̊C کوره کالیبراسیون خشک مدل DK1200،با گستره دمایی 100 تا 1...

  • 09935429232

  • تهران- خیابان آزادی- خیابان کارون- روبروی بانک ملی- کوچه خجسته اقبال- پلاک3-
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
13/12/2022