قیمت در تماس

Opertion Range : 25 to 600 ̊CStability : 0.2 ̊CResolution : 1 ̊C کوره کالیبراسیون خشک مدل dk600 جزء تجهیزات آزمایشگاهی ب...

  • 09935429232

  • تهران- خیابان آزادی- خیابان کارون- روبروی بانک ملی- کوچه خجسته اقبال- پلاک3-
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
13/12/2022