قیمت در تماس

واحد مراقبت پنوماتیک مجموعه ای از تجهیزات پنوماتیکی است که برای آماده سازی هوای فشرده موردنیاز ماشین آلات بکار میرود.تجه...

  • 09211171957

  • تهران
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
01/01/2023

قیمت در تماس

مانومتر آرگون با فشارشکن های گاز آرگون جهت کاهش فشار گاز آرگون درون کپسول یا سیلندر آرگون و همچنین برای تنظیم میزان گاز ...

  • 09211171957

  • تهران
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
03/11/2022