تومان1 (قابل مذاکره است)

واردات ، تامین و فروش انواع پودر گرافیت چرب روغنی چینی پلمپ در کیسه های 20کیلویی و جانبو بگ های 800 الی 900 کیلویی با در...

  • 09144245808

  • تبریز- بارون آواک
  • وضعیتسایر
  • ضمانتنامهدارد
23/11/2022