میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر فراساز آویژه چیست؟ میلگرد بستر آویژه، به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تسلیح و مقاوم سازی دیوارها در برابر زلزله، نقش بسزایی را در ایمنی و استحکام ساختمان‌ها ایفا می‌کند. این محصول با استف...