طعم دهنده های غذایی و نوشیدنی ماگنولیا

چکیده: در صنایع غذایی عموما از انواع گیاه، میوه‌ و خشکبار تهیه می ‌شوند. به صورت کلی موادی که بو و طعم مناسبی دارند برای تهیه اسانس‌ های خوراکی قابل استفاده هستند. طعم دهنده های غذایی و نوشیدنی افزودن...