سرمایه گذاری در کردان: نکاتی مهم پیرامون خرید ویلا در کردان و سهیلیه

تقریبا از اواخر دهه 60  ، تقاضا برای خرید خانه باغ و ویلا در منطقه کردان و سهیلیه به شدت افزایش پیدا کرد به طوری که منجر به افزایش قابل توجه قیمت های  ملک در این مناطق شده است. این روند، علاقه سرمایه ...