نوآوری در نظام مالی: چگونه دیفای بازارهای سنتی را به چالش می‌کشد

مقدمه در دنیای مدرن، با پیشرفت تکنولوژی‌های جدید، شاهد تحولات عمده‌ای در بسیاری از صنایع هستیم، به ویژه در بخش مالی. در این میان، دیفای (DeFi) یا مالی غیرمتمرکز، به عنوان یکی از نوآورانه‌ترین و تأثیرگ...