مرکز تأمین قرقره هوزریل آتش نشانی در تهران

چکیده: خرید قرقره هوزریل آتش نشانی کاربردهای گسترده‌ای دارد و در بسیاری از محیط‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود. اغلب در محیط‌های نسبتاً کوچک این قرقره‌ها در یک باکس قرمزرنگ در دیوار کار گذاشته می‌شوند. در...