نحوه کار جرثقیل برجی

جرثقیل برجی یکی از ابزارهای حیاتی در صنعت ساخت و ساز و حمل و نقل است که به عنوان یک پایه اساسی در انجام کارهای سنگین و پیچیده شناخته می‌شود. این دستگاه با قابلیت حمل بارهای سنگین و جابجایی آنها، نقش ب...