روتاری جوینت

روتاری جوینت Rotary Joint روتاری جوینت (Rotary Joint) یا همچنین به آن جوشکاری دورانی نیز گفته می‌شود، یک قطعه مکانیکی است که برای انتقال مایعات یا گازها از یک قسمت ثابت به یک قسمت چرخان استفاده می‌شود...