انژکتور شور 6 سیلندر تمام اتومات اصفهان

تومان11,800,000

 (ثابت)

توضیحات

قیمت : تومان11,800,000 (ثابت)
نوع : فروش
تاریخ : 08/11/2022
وضعیت : نو
ضمانتنامه : دارد
مکان : اصفهان ملک شهر خیابان مطهری

♻️ جــزئیــات انــژڪــتــورشــوی 4 و 6 ســیــلــنــدر مــدل 2022 شــرڪــت پــارســیــان صــنــعــت اصــفــهان

 🔴 ایــن دســتــگــاه از صــفــر تــا صــد در ڪــارخــانــجــات شــرڪــت پــارســیــان صــنــعــت اصــفــهان تــولــیــد شــده اســتــ.

🔴دســتــگــاه تــمــام اتــومــاتــیــک مــی بــاشــد و دارای ســیــســتــم تــخــلــیــه اتــومــاتــیــک تــوســط شــیــرهای بــرقــی مــی بــاشــد.

🔴 دســتــگــاه دارای ۱۲ ماه گــارانــتــی مــی بــاشــد.

🔴دســتــگــاه دارای ســیــســتــم فــلــش ایــســیــو مــی بــاشــد.

🔴دســتــگــاه دارای ســیــســتــم خــوانــدن مــقــدار ڪــیــلــومــتــر از ایــســیــو مــی بــاشــد.

🔴 دارای ســیــســتــم تــســت ســنــســورها و عملگرها از قــبــیــل :

تــســت اســتــپــر – تــســت انــژڪــتــور – تــســت ڪــوئل – تــســت دریــچــه گــاز و ….

🔴دارای ســیــســتــم تــســت ســیــم ڪــشــی و شــبــیــه ســازی ســنــســورها

 🔴 دارای ســیــســتــم تــخــلــیــه بــاک اتــومــاتــیــڪــ

 🔴 قــابــلــیــت آپــدیــت و بــروزرســانــی

 🔴 دارای ســیــســتــم شــســتــشــوی اتــومــاتــیــک و دســتــی

🔴 دارای ســیــســتــم شــســتــشــوی مــعــڪــوس

🔴 دارای ســیــســتــم تــســت نــشــتــی انــژڪــتــورها

🔴 دارای ریــل ســوخــت انــژڪــتــورهای خــودروهای ایــرانــی و خــارجــی و مدل مخروطی 405

🔴 دارای حمام آلتراسونیک ۱۵۰ وات مستقل

🔴 دارای ســیــســتــم شــســتــشــوی روڪــار حــرفــه ای

🔴 دارای ســرعــت تــســت از 500 تــا 10000 RPM

🔴 دارای مــنــوی ڪــامــلــا فــارســی

هنگام تماس با فروشنده برای معامله ، از سایت آگهی صنعتی نام ببرید

 

مکان

اصفهان ملک شهر خیابان مطهری
یک نظر بنویسید
نکات ایمنی برای معامله
  1. در ملاقات با فروشنده از مکان امن استفاده کنید
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیرواقعی باشید