خشک کن های صنعتی شما را سریع تر می کنیم

قیمت در تماس

توضیحات

قیمت : قیمت در تماس
نوع : خدمات
تاریخ : 19/12/2022
وضعیت : سایر
ضمانتنامه : دارد
مکان : شاهرود-جنب راهنمایی و رانندگی

ما سرعت خشک کردن در خهشک کن های صنعتی شما را بسیار بیشتر می کنیم

صنایع غذایی -قند – شکر-صنایع فولاد  -رنگ-مواد شیمیایی

هنگام تماس با فروشنده برای معامله ، از سایت آگهی صنعتی نام ببرید

 

مکان

شاهرود-جنب راهنمایی و رانندگی
یک نظر بنویسید
نکات ایمنی برای معامله
  1. در ملاقات با فروشنده از مکان امن استفاده کنید
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیرواقعی باشید