طراحی و ساخت خط تولید بریکت مواد فلزی

در راستای بومی سازی تکنولوژی بریکت سازی از سال90 اقدام به طراحی و تولید ماشین آلات بریکت نموده است.هماکنون به یاری خداوند متعال این شرکت به تولید دستگاههای بریکت از ظرفیت 2 تن تاظرفیت 50 تن در ساعت نا...

پرلیت در تولید سموم و آفت کش ها Perlite

پرلیت منبسط شده (حرارت داده شده) ماده¬ای است سبک، متخلخل، با PH خنثی که قادر به جذب و نگهداری آب است. پرلیت به دلیل خاصیت جذب زیاد به عنوان حمل کننده مواد سمی در حشره کش ها استفاده می¬گردد. ذرات پرلیت...