قیمت در تماس

خط تولید نیمه اتوماتیک تولید بشکه های فلزی قیری و روغنی با ظرفیت تولید 800 الی 1000 بشکه در هر شیفت کاری به همراه خط کام...

  • 09981111824

  • اصفهان
  • وضعیتنو
14/05/2023