قیمت در تماس

واحد عملیات حرارتی شرکت ذوب و تکمیل واقع در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان با کوره به ابعاد 7.7 در 6 متر و ارتفاع 5.2 متر ب...

  • 09393259976

  • اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 20 قبل از چهارراه
  • وضعیتسایر
22/12/2022