معرفی کتاب قدرت انضباط شخصی اثر دنیل والتر

اگر شما هم اهل کتاب باشید احتمالاً دوست دارید در زمینه موفقیت و رشد فردی نیز کتابی مطالعه نمایید. در این مقاله به معرفی کتاب قدرت انضباط شخصی اثر دنیل والتر خواهیم که توسط انتشارات اندیشه آگاه چاپ شده...