بررسی عوامل موثر بر قیمت سیم خاردار، سیم آرماتوربندی و فنس در شهر مفتول

معرفی فنس فنس حصاری یکی از ابزارهای اساسی برای حصارکشی زمین‌ها، باغ‌ها، ساختمان‌ها و … است. فنس ، به عنوان “توری حصاری” نیز شناخته می‌شود. فنس یا توری حصاری غالبا از مفتول گالوانیزه گرم تولید می‌شود، ...